Hvad koster el om måneden?

Vi ville ønske vi kunne give dig et helt konkret svar på netop dette, men desværre er det ikke helt så ligetil. Det skyldes, at dit elforbrug og prisen på el afhænger af flere forskellige faktorer, og der er ikke to husstandes elforbrug som er ens.

Faktorer der spiller ind på prisen af el om måneden

De faktorer der spiller ind på hvad el koster om måneden, er blandt andet din boligs størrelse, isoleringen af din bolig, antallet af personer i husstanden, alderen på personerne, hvor mange elartikler som findes i boligen og meget mere. 

Det har alt sammen indflydelse på den pris, som din elregning vil lyde på i slutningen af måneden. 

Der vil generelt være forskel på elforbruget og prisen på el, afhængig af om det er sommer eller vinter, da det er foranderligt. Derfor er det næsten umuligt at give et endegyldigt svar på hvor meget man betaler for el om måneden.

Vi kan godt sætte os ind i, at du gerne vil have overblik over dine faste månedlige udgifter. Med et overblik kan du få en klar ide om, hvordan du skal tilrettelægge dit forbrug. Men som ovennævnt er elområdet et foranderligt og uforudsigeligt marked, med mange forskellige faktorer der spiller ind. Du kan dog danne dig et overblik ved at tage udgangspunkt i et overslag over den gennemsnitlige danske husstands forbrug.  
 

Gennemsnitsprisen for det årlige elforbrug

 Så hvad koster el om måneden? Igen må vi sætte to streger under, at der ikke kan gives et definitivt svar på den årlige eller månedlige elforbrugspris. Vejret, inflationen, udbuddet, efterspørgslen m.fl. er alle faktorer som vil give udslag i elprisen.
 
Helt konkret afhænger din pris af antallet af kWh som du forbruger om året. Bor du alene siger tommelfingerreglen, at man kan forvente et forbrug på 1.500 kWh årligt. Gennemsnitsprisen for strøm er steget, givet elprisens aktuelle historiske højder, og ligger på 2,75 kr. Det årlige forbrug på strøm vil med udgangspunkt i gennemsnitstallene blive 4.125 kr., som svarer til omtrent 344 kr. månedligt.  
 
Tager vi afsæt i gennemsnitstal for en gennemsnitlig familiehusstand bestående af to voksne og to børn, vil det årlige elforbrug ligge på 4.000 kWh. Det betyder, at en gennemsnitshusstand vil bruge 9.000 kr. årligt på strøm, der svarer til 750 kr. om måneden. 
 
 

De største strømslugere i elforbruget

Som førnævnt er husstandenes elforbrug ikke identiske, ej heller når vi dykker ned i det som hver husstand bruger mest strøm på. Det afhænger bl.a. af hvilket tidspunkt man bruger strøm, hvilke elapparater man ejer, og hvilken energiklasse som f.eks. de hårde hvidevarer har. Vi kan dog give et overslag på hvilke strømkilder, der kan betegnes som væsentlige strømslugere. 

Strømforbruget i en gennemsnitsfamilie fordeler sig som følger:

  • Underholdning inkl. TV: 39%
  • Vask: 20%
  • Fryse- og køleapparater : 12%
  • Belysning : 12%
  • Madlavning : 10%
  • Opvarmning : 6%
  • Diverse: 1%

Som ovenstående tal viser, er det underholdning og tv, der er de helt store syndere på elbudgettet. Hvis du gerne vil spare på disse områder, kan det være en god ide at sætte sig ind i dine vaner i forbindelse med tv og underholdning. Dit tv bruger eksempelvis stadig strøm, når det blot er på standby, derfor bør du slukke helt for dit tv, ved at slukke på kontakten, frem for fjernbetjeningen.  

kWh-priser yder indflydelse på elregningens størrelse

Vi nævnte tidligere en gennemsnitspris for 1 kWh, hvor vi må understrege ordet gennemsnitlig. Prisen på 1 kWh er nemlig en variabel størrelse, der svinger helt ned på timeniveau. Denne fastsættes af din eludbyder, hvor du vil betale en spotpris oveni den pris som 1 kWh koster på Elbørsen. Du kan sammenligne strømforhandling på samme vis som aktiemarkedet – hvor det er markedet der har indflydelse på den pris man betaler for strøm. Markedskræfterne; udbud og efterspørgsel, vejrforhold og priserne på brændstof er bare nogle af de parametre, som yder indflydelse på elprisens udfald.  

Elmarkedet er ekstremt foranderligt, og derfor kan vi ikke give dig et entydigt svar på den månedlige pris for el.

Følg med i kWh-prisen udsving på daglig basis

kWh-prisen svinger konstant, som du f.eks. kan se ved at følge linket her. Linket fører dig til Nord Pool Spot, som er Den Nordiske Elbørs, der trader elpriser i hele 16 forskellige lande. På linket vil du også kunne se hvordan elprisen er dyrere på de tidspunkter, hvor strøm er mest efterspurgt i de mange danske hjem. Omvendt vil du se at priserne på el typisk er billigst om natten, som er helt naturligt, fordi mindst efterspørger strøm om natten.  

Har du brug for en mere udførlig guide til at se hvor på døgnet elprisen står på sit højeste og laveste, kan du med fordel læse denne artikel: Hvornår er det billigst at bruge strøm?

Kan du få en billigere elregning?