Hvornår er det billigst at bruge strøm?

For at finde ud af hvornår det er billigst at bruge strøm, skal vi først kigge ind i udbud og efterspørgsel. Det giver god mening at have en forståelse for disse to faktorer, da det, i Danmark, er udbud og efterspørgsel, som fastsætter elprisen, time for time. 

Strømmen er som udgangspunkt billigst om natten

En god tommelfingerregel er, at en øget efterspørgsel giver en højere elpris. I nattetimerne er der generelt langt færre der bruger strøm. Udover at strømmen generelt er billigere om natten, er det også ofte tilfældet at den strøm der bliver produceret om natten er fra vedvarende energikilder og dermed grøn. I de sene timer af døgnet er det nemmere for vindmøller og vandkraftværker at producere nok til den mængde der bliver forbrugt. Den højere belastning på elnettet i dagtimerne er skyld i at prisen på el stiger i perioden.

Da prisen på strøm regulerer sig efter udbud og efterspørgsel, vil man opleve at strømmen generelt er billigere om natten hvor de fleste sover.

Udnyt den billigere strøm og flyt dit strømforbrug

Din elregningsstørrelse afhænger i høj grad af, hvilke tidspunkter på døgnet der bliver brugt mest strøm. Da elpriserne svinger helt ned på timebasis, kan det godt betale sig at flytte sit strømforbrug.

Har du mulighed for eksempelvis at tænde opvaskeren efter kl. 20.00, i stedet for i primetime mellem 17.00-20.00, kan det ende med at have en stor betydning for din elregning.
Som hovedregel er det fornuftigst at benytte strøm, når færrest benytter sig af el og dermed belaster elnettet mindst muligt.

Hvor meget kan du egentlig spare på elregningen ved at rykke dit strømforbrug? Det er ikke så ligetil at besvare, da din besparelse i høj grad afhænger af, hvilke apparater du har til de forskellige gøremål, samt hvordan dit forbrugsmønster ser ud i forhold til opvask, vasketøj eller noget helt tredje. Derudover er elpriserne en uforudsigelig og dynamisk størrelse, så at give et præcist bud på dine besparelser er desværre ikke muligt. Men et estimat vil lyde på at du kan spare omtrent 15%, hvis du flytter dit elforbrug til de sene aftentimer, eller til om natten.

Nedenstående billede giver dig et overblik over prisbesparelserne pr. år. Dette er gældende, hvis de beskrevet aktiviteter førhen, udelukkende er foregået i tidsrummet 17.00-20.00, men nu flyttes til tidsrummet kl. 23.00-01-00:

Beregningen er foretaget ud fra en gennemsnitlig timepris for uge 40 i 2020 i tidsrummet kl. 17-20 holdt op imod en gennemsnitlig timepris i tidsrummet kl. 23-01 i uge 40 i 2020. kWh-timepriserne er fundet på Nord Pool. Derudover antages det, at en vaskemaskine og en tørretumbler bruger 200 kWh om året, mens en opvaskemaskine gennemsnitligt bruger 250 kWh om året. Dette er udtryk for et gennemsnitligt forbrug for en familie bestående af 2 voksne og 2 børn.

 

Bliv klogere på variable elpriser 

Hvis du er ejer af en fjernaflæst elmåler, vil dit forbrug blive opgjort på timebasis. Det betyder at den el som du betaler for, bliver opgjort efter en timetarif. Du modtager din strøm via nogle kabler, ejet af dit lokale nets selskab, som transporterer strømmen til din bolig alt efter efterspørgslen. I de belastede strømperioder betaler du langt mere for transporten, og omvendt betaler du mindre, når transporten er mindst belastet.  

Det er bestemt ikke realistisk at undgå, at bruge strøm mellem kl. 17.00-20.00 – især for større familier. Du kan dog med fordel omlægge dine mere energikrævende aktiviteter, såsom start af opvasker, vaskemaskine og tørretumbler, til efter peak-perioden.  

De 3 ovennævnte strømkrævende gøremål, er generelt de mest energikrævende. Det kan derfor have en betydelig effekt på din elregning, hvis disse aktiviteter flyttes til et andet tidspunkt på dagen. 

Guide til aktivt at holde øje med strømpriserne

Nedenfor bliver du guidet igennem til selv at, kunne tjekke, hvornår på døgnet indkøbsprisen for el typisk er på sit højeste og laveste.

Som tidligere nævnt, er en god tommelfingerregel, at en øget efterspørgsel giver en højere elpris. Elpriserne er derfor typisk på sit højeste om morgenen og om aftenen, hvor de fleste er hjemme.

TRIN 1

Følg linket til Norske Elbørs NordPoolGroup. Ude i menuen til venstre, skal du folde kategorien ud med navnet: NORD POOL DAY-AHEAD. Derunder skal du trykke på prices.

TRIN 2

For at se timeprisen i DKK, skal du trykke på “Hourly” og dernæst vælge værdien til DKK.
Se hvor du finder de forskellige elementer i nedenstående billede.

TRIN 3 

Dernæst er det væsentligt at vælge hvor i landet du bor.  
DK1 = Vest for Storebælt. DK2 = Øst for Storebælt

TRIN 4

De tal du får frem nu, viser den aktuelle daglige timepris for indkøb af rå el på de pågældende datoer og tider på døgnet.
OBS! Dagstallene er et estimat, og dermed ikke 100% retvisende, når du tjekker for indeværende døgn. Den nøjagtige pris kan du først med sikkerhed se dagen efter.

TRIN 5

Til trodsfor at tallene til at starte på er estimater, tegner der sig et tydeligt mønster for, hvornår elpriserne er på sit laveste og højeste.

Søndag-torsdag
Billigst: Om natten, typisk mellem kl. 01-04 + formiddag/middag kl. 10-14
Dyrest: Om morgenen kl. 8-10 +om aftenen kl. 16-20

Fredag-lørdag
Billigst: Sen aften/nat kl. 23-05
Dyrest: Om morgenen kl. 9-13 + om aftenen kl. 17-20

TIP: Det er altid muligt at vælge en dato eller måned og gå tilbage i tiden og se, hvad elprisen har været på et givent tidspunkt.
Eksempelvis kan det være sidste måned, i sommer eller for et år siden.

Udefrakommende faktorer påvirker elprisens udsving

Udover udbud og efterspørgsel der har en stor påvirkning på elprisens udsving, findes der også andre udefrakommende faktorer der kan spille ind på timeprisen:

  • Hvordan markedsforholdet er for andre brændsler eksempelvis olie, gas, CO2kvoter mv.
  • Vejrforholdet kan også have indflydelse, især med henblik på hvordan mulighederne er for at trække på vind- og vandenergien.
  • Krig eller andre politiske forhold i verden, som påvirker markedet.

Valg af ellevarandør

Hvis du ønsker en billigere elregning, er et godt råd at sætte sig ind i elmarkedet. Prisen, som du betaler for el, afhænger af din el leverandør, og der er desuden flere elselskaber, der kræver et abonnement for at være kunde hos dem. Vær derfor opmærksom på, hvad du reelt betaler per måned.

Kan du få en billigere elregning?